payday loans
 

NCSR Demokritos

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Εργαστήριο Μοριακής Καρκινογένεσης και Γενετικής Σπανίων Παθήσεων

E-mail Εκτύπωση PDF

 Προσωπικό

Γεράσιμος Βουτσινάς, Υπέυθυνος Εργαστηρίου

Παρόντα Μέλη του Εργαστηρίου
Σωκράτης Αυγέρης, MSc
2 μεταδιδακτορικοί ερευνητές σε διαδικασία πρόσληψης

Πλήρης λίστα Μελών και Συνεργατών Εργαστηρίου

 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου

Α1. Ταυτοποίηση και αξιολόγηση φαρμακευτικών στόχων για τη θεραπεία του καρκίνου.

Α2. Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεικτών για την διάγνωση, την πρόγνωση και την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία του καρκίνου.

Β. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη μοριακή διάγνωση γενετικών παθήσεων του ανθρώπου.

 

Πρόσφατα και τρέχοντα ερευνητικά ερωτήματα

Α. Τα τελευταία χρόνια το εργαστήριο έχει εστιάσει την εργασία του στη μοριακή παθογένεια και την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης, ο οποίος αποτελεί την ένατη συχνότερη κακοήθεια παγκοσμίως. Η χαμηλή ευαισθησία της διεισδυτικής νόσου στη χημειοθεραπεία και οι υψηλοί αριθμοί υποτροπών οδηγούν σε φτωχά ποσοστά πενταετούς επιβίωσης και κάνουν ιδιαίτερα σημαντική τη μελέτη των εμπλεκόμενων μοριακών μηχανισμών για εγκυρότερη πρόβλεψη της έκβασης της νόσου και επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας.

 

 1. Ο ρόλος του μονοπατιού PI3K-Akt στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης (Στέφανος Καχρίλας, MD, Δήμητρα Αναστασίου, Σωκράτης Αυγέρης, MSc, Μαρία Χόρτη, MD, PhD, Αριάνα Γαβριήλ, PhD, Σοφία Τσελένη-Μπαλαφούτα, MD, PhD, Κωνσταντίνος Λιβαδάς, MD, PhD, Αθανάσιος Παπατσώρης, MD, PhD, Γεράσιμος Αλιβιζάτος, MD, PhD, Χαράλαμπος Δεληβελιώτης, MD, PhD, Δημήτριος Στραβοπόδης, PhD)

 

Το μονοπάτι PI3K-Akt εμπλέκεται συχνά στην καρκινογένεση, λόγω του ρυθμιστικού του ρόλου στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την απόπτωση, την διεισδυτικότητα, και την ανθεκτικότητα στη χημειοθεραπεία.

 

Εδώ, το ενδιαφέρον μας έχει εστιαστεί στο μηχανισμό απορύθμισης του μονοπατιού, τα μόρια που παίζουν κομβικό ρόλο σε αυτόν, και τις συνέπειες του σε καρκινικά κύτταρα της κύστης.

 1. Επιθηλιακός προς μεσεγχυματικό φαινότυπο σε καρκινικά κύτταρα ουροδόχου κύστης (Ευμορφία Κωνσταντάκου, PhD, Παναγιώτης Καρκούλης, PhD, Γεώργιος Κούτλης, MSc, Ιωάννης Σφηνιαδάκης, MD, PhD, Γεώργιος Τσάγκαρης, PhD, Έμα Αναστασιάδου, PhD, Δημήτριος Στραβοπόδης, PhD)

Σε αυτή τη δραστηριότητα έχουμε εμπλακεί στη μελέτη της ρύθμισης επιθηλιακών και μεσεγχυματικών δεικτών σε καρκινικά κύτταρα της κύστης, προϊόντος του βαθμού κακοήθειας.

 

 

Έγινε σύγκριση καρκινικών κυτταρικών σειρών διαφορετικού βαθμού διαφοροποίησης με τη βοήθεια κυτταρομετρίας ροής, πρωτεομικής ανάλυσης, ανοσοστυπώματος Western, ανοσοϊστοχημείας, κυτταρογενετικής, και αλλομοσχευμάτων καρκινικών κυττάρων της ουροδόχου κύστης σε ανοσοκατεσταλμένους ποντικούς.

 

 1. Η δράση συμβατικών χημειοθεραπευτικών σε κυτταρικές σειρές της ουροδόχου κύστης (Παναγιώτης Καρκούλης, PhD, Ευμορφία Κωνσταντάκου, PhD, Αντώνιος Λαμπιδώνης, PhD, Σοφία Μελαχροινού, MSc, Δήμητρα Αναστασίου, Στέφανος Καχρίλας, MD, Γεράσιμος Αραβαντινός, MD, PhD, Έμα Αναστασιάδου, PhD, Δημήτριος Στραβοπόδης, PhD)

 

Εδώ μας έχει απασχολήσει η δράση συμβατικών χημειοθεραπευτικών σε διαφορετικά γονιδιοματικά υποστρώματα καρκινικών κυττάρων της κύστης.

 

 

Χημειοθεραπευτικά που μας έχουν απασχολήσει είναι η doxorubicin και η cisplatin, που χρησιμοποιούνται ως βασικά συστατικά του συνδυαστικού χημειοθεραπευτικού πρωτοκόλλου MVAC για την διεισδυτική νόσο, καθώς και η 5-FU.

 

 1. Η επίδραση στοχευόντων αναστολέων σε κυτταρικές σειρές της ουροδόχου κύστης (Παναγιώτης Καρκούλης, PhD, Ευμορφία Κωνσταντάκου, PhD, Δημήτριος Στραβοπόδης, PhD)

 

Στη δραστηριότητα αυτή, έχουμε μελετήσει τις επιπτώσεις της στοχευμένης αναστολής της πρωτεΐνης θερμικού σοκ Hsp90 ή του πρωτεασώματος στην επιβίωση, τον κυτταρικό κύκλο, την σηματοδότηση και την κινητικότητα καρκινικών κυττάρων της ουροδόχου κύστης.

Επίσης, στα ίδια κύτταρα, μελετήθηκε η διαφορική έκφραση σε επίπεδο πρωτεόματος μετά από επεμβάσεις με σχετικούς στοχεύοντες αναστολείς.

 

 1. Επίδραση στοχευόντων αναστολέων σε καρδιομυοκύτταρα ποντικού (Αγγελική Δελημήτσου, MSc, Δημήτριος Στραβοπόδης, PhD)

 

Πρόκειται για μια πρόσφατη δραστηριότητα του εργαστηρίου, όπου μελετώνται οι επιπτώσεις της αναστολής του μονοπατιού mTOR, στην επιβίωση, τον κύκλο και την σηματοδότηση καρδιομυοκυττάρων ποντικού, με τη χρήση του temsirolimus, ημισυνθετικού αναλόγου της ραπαμυκίνης.

 

 

Β. Σχετικά πρόσφατα, το εργαστήριο έχει στρέψει την προσοχή του στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων μοριακής διάγνωσης σπανίων γενετικών παθήσεων, με στόχο την παροχή έγκυρων αλλά και φθηνών υπηρεσιών σε οικογένειες ασθενών, οι οποίες πλήττονται από τέτοιες παθήσεις. Στα πλαίσια αυτά, έχει γίνει ανάπτυξη σχετικών γενετικών τεστ για την Οζώδη Σκλήρυνση και την Νευρινωμάτωση τύπου Ι, ενώ, πρόσφατα, το εργαστήριο μας, σε μια νέα συνεργασία με το Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής του Ινστιτούτου ΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ασχολείται με τη μελέτη της γενετικής προδιάθεσης σε κληρονομικά καρκινικά σύνδρομα.

 

 1. Ανάπτυξη πρωτοκόλλου μοριακής διάγνωσης της Οζώδους Σκλήρυνσης (Σωκράτης Αυγέρης, MSc)

 

Μετά την καθιέρωση του, το τεστ αυτό προσφέρεται στις οικογένειες των σχετικών ασθενών στα πλαίσια παροχής εξειδικευμένων ερευνητικών και τεχνολογικών υπηρεσιών.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το εργαστήριο μας είναι το μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο όπου πραγματοποιείται ο γενετικός έλεγχος αυτής της σχετικά συχνής σπάνιας πάθησης (1 πάσχον άτομο : 10000 γεννήσεις).

 

 1. Ανάπτυξη πρωτοκόλλου μοριακής διάγνωσης της Νευρινωμάτωσης τύπου Ι (Ελευθερία Περιστέρη, MSc, Σωκράτης Αυγέρης, MSc)

 

Μετά την καθιέρωση του, το τεστ αυτό προσφέρεται στις οικογένειες των σχετικών ασθενών στα πλαίσια παροχής εξειδικευμένων ερευνητικών και τεχνολογικών υπηρεσιών. Πρόκειται για μια επίσης αρκετά συχνή σπάνια γενετική πάθηση (1 πάσχον άτομο : 4000-5000 γεννήσεις).

 

 1. Γενετική ανάλυση κληρονομικών καρκινικών συνδρόμων (Σωκράτης Αυγέρης, MSc)

 

Πρόκειται για μια νέα δραστηριότητα του εργαστηρίου μας σε συνεργασία με το εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής του ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής έχουν καθιερωθεί και χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα για γρήγορη ανίχνευση μεταλλάξεων σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων καρκίνου του μαστού με την βοήθεια ποσοτικής PCR πραγματικού χρόνου.