payday loans
 

NCSR Demokritos

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
E-mail Εκτύπωση PDF
Κανονισμός Λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Α. Γενικές αρχές

Βασική αποστολή του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» είναι η παροχή υψηλής στάθμης εκπαίδευσης σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, επαγγελματικής κατάρτισης, προσανατολισμού και ενημέρωσης, συνεχιζόμενης κατάρτισης που απευθύνεται σε φοιτητές όλων των βαθμίδων, μαθητές αλλά και το ευρύ κοινό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΚΕΦΕ «Δ» βασίζεται στην σημαντικότατη εμπειρία και γνώση του ανθρώπινου δυναμικού του, στις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας σε σημαντικούς τομείς των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας καθώς και στην ειδική και σε πολλές περιπτώσεις μοναδική εργαστηριακή υποδομή του. Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕKΕΦΕ «Δημόκριτος» περιλαμβάνει:

1.        Μεταπτυχιακά μαθήματα σε τομείς εξειδίκευσης των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας,

2.        Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών υπό την επίβλεψη επιστημόνων του Κέντρου για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης,

3.        Εκτέλεση διπλωματικών ή πτυχιακών εργασιών προπτυχιακών  φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ,

4.        Εκπαίδευση φοιτητών και άλλων μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (οργάνωση / επίβλεψη πρακτικών ασκήσεων),

5.        Οργάνωση σεμιναρίων, κύκλων μαθημάτων, θερινών σχολείων, διαλέξεων κλπ στο ΕΚΕΦΕ "Δ",

6.        Εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΚΕΦΕ «Δ» και ειδικότερα των χειριστών και του προσωπικού ακτινοπροστασίας του αντιδραστήρα στην ακτινοπροστασία.

7.        Εκπαίδευση προσωπικού δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών (αστυνομία, πυροσβεστική, στρατός, Ολυμπιακή Αεροπορία κ.α. ) στην ακτινοπροστασία.

8.        Εκπαιδευτικό έργο επιστημόνων του Κέντρου αμειβόμενο ή όχι σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, άλλες ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

9.        Συμμετοχή επιστημόνων του Κέντρου σε ερευνητικά προγράμματα εκπαιδευτικού και μαθησιακού  περιεχομένου,

10.    Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε οποιαδήποτε μορφή,

11.    Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων, σχολών, εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων φοιτητών κλπ.,

12.    Οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό έργο που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο εκπαίδευσης ή το Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ "Δ".

ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Β. Συντονιστικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης

 1. Η ευθύνη και αρμοδιότητα για τον προσδιορισμό και την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΕΚΕΦΕ «Δ» ανήκει στο Συντονιστικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης (ΣΣΕ) του «Δ».

 2. Το ΣΣΕ συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο του "Δ", λαμβάνει αποφάσεις για εκπαιδευτικά θέματα και προτείνει λήψη μέτρων στο ΔΣ του "Δ"  σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό έργο του "Δ".
 3. Το ΣΣΕ είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση και την τελική πρόταση προς το ΔΣ του «Δ» προτάσεων συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης με ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 4. Το ΣΣΕ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ΣΣΕ,  έναν εκπρόσωπο από κάθε Ινστιτούτο του ΕΚΕΦΕ «Δ» και έναν εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Συνεργατών,  οι οποίοι ορίζονται ως εξής:

i. Το ΔΣ του "Δ" ύστερα από πρόταση του Προέδρου του «Δ» ορίζει πρόεδρο του Συμβουλίου Eκπαίδευσης με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, ο οποίος καλείται Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (ΥΕΔ) του ΕΚΕΦΕ "Δ".

ii.Ο Διευθυντής κάθε Ινστιτούτου ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του Ινστιτούτου ορίζει Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου (ΥΕΙ) και Αναπληρωτή ΥΕΙ με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Ο ΥΕΙ κάθε Ινστιτούτου είναι μέλος του ΣΣΕ. Σε περίπτωση κωλύματος του ΥΕΙ τον εκπροσωπεί ο Αναπληρωτής ΥΕΙ με τα ίδια ακριβώς δικαιώματα και υποχρεώσεις.

iii. Το ΔΣ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Συνεργατών ορίζει  εκπρόσωπο του στο ΣΣΕ  και Αναπληρωτή του με μονοετή θητεία η οποία δύναται να ανανεώνεται.

 

 1. Χρέη γραμματέως στο Συμβούλιο εκτελεί ο/η γραμματέας του Γραφείου Εκπαίδευσης.
 2. Το Γραφείο Εκπαίδευσης μεριμνά για την έγκαιρη ειδοποίηση των αντιστοίχων οργάνων του ΕΚΕΦΕ «Δ» για την επικείμενη λήξη της θητείας μέλους του ΣΣΕ και την επιλογή και ορισμό νέου.
 3. Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά στους δύο μήνες.
 4. Η ημερησία διάταξη και η σύγκληση του Συμβουλίου γίνεται με ευθύνη του Προέδρου του ΣΣΕ. Σύγκληση του ΣΣΕ προκαλείται και με έγγραφο αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του. Το αίτημα υποβάλλεται στον ΥΕΔ μέσω του Γραφείου Εκπαίδευσης.
 5. Οποιοδήποτε μέλος δύναται εγγράφως να ζητήσει να συμπεριληφθούν θέματα στην ημερησία διάταξη, εφόσον αυτό γίνει μία εβδομάδα πριν την σύγκληση του ΣΣΕ ή, εάν το διάστημα μεταξύ πρόσκλησης και σύγκλησης είναι μικρότερο της εβδομάδας, τρεις ημέρες πριν την σύγκληση του ΣΣΕ. Τα πρόσθετα θέματα υποβάλλονται στον Πρόεδρο του ΣΣΕ μέσω του ΓΕ. Εάν οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν τα θέματα θεωρούνται ως υποβληθέντα την ημέρα της συνεδρίασης και υπόκεινται στις διατάξεις της § 10 παρακάτω.
 6. Πριν την έγκριση της ημερησίας διάταξης, μέλη μπορεί να ζητήσουν να συμπεριληφθούν στην ημερησία διάταξη και άλλα θέματα. Τα πρόσθετα θέματα συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εάν συμφωνήσουν τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων μελών.
 7. Οι αποφάσεις εγκρίνονται δια απλής πλειοψηφίας και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.
 8. Το ΣΣΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις στην νομοθεσία που αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για σχετικές παρεμβάσεις.
 9. Οι πάσης φύσεως οικονομικές ανάγκες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΕΚΕΦΕ «Δ» καλύπτονται μέσω σχετικού έργου που δημιουργείται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κέντρου με επιστημονικό υπεύθυνο τον ΥΕΔ. Η χρηματοδότηση του έργου αυτού γίνεται από τα πάσης φύσεως έσοδα του Κέντρου μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ
 10. Το ΣΣΕ συντάσσει ετήσιο προϋπολογισμό για τις δαπάνες του έργου «Εκπαίδευση», ο οποίος υποβάλλεται και εγκρίνεται μαζί με την αντίστοιχη χρηματοδότηση από το ΔΣ.

Γ. Γραφείο Eκπαίδευσης

1.        Στο πλαίσιο του Συντονιστικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης λειτουργεί Γραφείο Εκπαίδευσης (ΓΕ) με αποστολή την διοικητική υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κέντρου και του ΣΣΕ.

2.        Το ΣΣΕ εισηγείται στον Πρόεδρο του ΕΚΕΦΕ «Δ», ανά τριετία  ή συχνότερα αν το κρίνει απαραίτητο, την οργανωτική δομή του ΓΕ. Με απόφαση του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δ»  στελεχώνεται με το απαραίτητο προσωπικό. Κατ� ελάχιστο, το ΓΕ στελεχώνεται από τον/την Γραμματέα του ΓΕ (ΓΓΕ).

Το Γραφείο Εκπαίδευσης:

1.        Είναι υπεύθυνο για όλη τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του "Δ" και τηρεί αρχείο όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των συμμετεχόντων σε αυτές.

2.        Συντάσσει με τη συνεργασία του Υπεύθυνου  Εκπαίδευσης του «Δ» την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων του εκπαιδευτικού έργου του "Δ".

3.        Αναλαμβάνει το έργο που του ανατίθεται από τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του "Δ".

4.        Αναλαμβάνει την υλοποίηση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του έργου «Εκπαίδευση».

5.     Αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη σεμιναρίων, σχολείων κ.λπ., τα οποία οργανώνονται από τα διάφορα Ινστιτούτα ή/και το Συμβούλιο Εκπαίδευσης.

6.        Οργανώνει τις επισκέψεις σχολείων, σχολών στο ΕΚΕΦΕ "Δ".

7.        Αναλαμβάνει την έκδοση σημειώσεων για τα σχολεία και άλλων εκδόσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

8.    Αναλαμβάνει την παρουσίαση και προβολή του εκπαιδευτικού έργου του "Δ" και οργανώνει και διατηρεί σχετική ιστοσελίδα.

9.    Αναλαμβάνει τη διοικητική και άλλη υποστήριξη των συνεργασιών "Δ" με ΑΕΙ, ΤΕΙ και άλλες ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

10.    Συνδράμει τους Επιστήμονες του "Δ" στο Εκπαιδευτικό τους έργο.

11.    Ενημερώνει το Συμβούλιο Εκπαίδευσης για Εκπαιδευτικά προγράμματα Ελληνικά ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζει γραμματειακά τη συμμετοχή σε αυτά.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Δ. Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές

1.        Φοιτητής εγγεγραμμένος σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, ο οποίος εκπονεί τη σχετική εργασία υπό την επίβλεψη επιστήμονα του ΕΚΕΦΕ «Δ» ονομάζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, «Μεταπτυχιακός Σπουδαστής (ΜΣ) του ΕΚΕΦΕ «Δ».

2.        Το ΓΕ διατηρεί ιδιαίτερο αρχείο με όλους τους εν ενεργεία ή διατελέσαντες μεταπτυχιακούς σπουδαστές  του ΕΚΕΦΕ «Δ».

3.        Η εγγραφή (δηλ. η δήλωση στο ΓΕ)  ενός φοιτητή ως ΜΣ του «Δ» είναι υποχρεωτική εφόσον ο φοιτητής κάνει καθ'οιονδήποτε τρόπον χρήση των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ» ή εισέρχεται τακτικά στο Κέντρο για συνεργασία με τον Επιστήμονα που τον επιβλέπει. Η εγγραφή των ΜΣ γίνεται με ευθύνη των ΥΕΙ κάθε Ινστιτούτου και ενημερώνεται η γραμματεία του οικείου Ινστιτούτου.

4.        Το Γραφείο Ασφαλείας και το Τμήμα Προσωπικού γενικότερα ενημερώνουν το ΓΕ για αιτήσεις εισόδου στο Κέντρο φοιτητών, οι οποίες δεν προέρχονται από το ΓΕ.

 

Ε. Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές Υποψήφιοι Διδάκτορες

1.        Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές των οποίων το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι αποσκοπεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ονομάζονται Μεταπτυχιακοί Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΜΥΔ).

2.        Μεταπτυχιακοί Υποψήφιοι Διδάκτορες που λαμβάνουν υποτροφία από το ΕΚΕΦΕ «Δ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του παρόντος Κανονισμού ονομάζονται Υπότροφοι Μεταπτυχιακοί Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΜΥΔ).

3.        Οι επιστήμονες του ΕΚΕΦΕ «Δ» που συμμετέχουν σε επίβλεψη ΜΥΔ υποχρεούνται να ενημερώνουν εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους τον ΥΕΙ για τους ΜΥΔ που επιβλέπουν. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους ο ΥΕΙ κάθε Ινστιτούτου αποστέλλει κατάλογο των πάσης φύσεως ΜΥΔ του Ινστιτούτου στο ΓΕ και ενημερώνει την γραμματεία του οικείου Ινστιτούτου.

 

Οι Μεταπτυχιακοί Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΜΥΔ):

4.        Εφόσον λαμβάνουν υποτροφία (ΥΜΥΔ) ή αμείβονται καθ'οιονδήποτε τρόπο από το ΕΚΕΦΕ «Δ» τηρούν το ωράριο και τις άλλες υποχρεώσεις του μόνιμου επιστημονικού προσωπικού του "Δ", όπως προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.

5.        Υποχρεούνται κάθε έτος να υποβάλουν στον ΥΕΙ Έκθεση Προόδου, συνοδευόμενη με πρόγραμμα εργασιών του επόμενου έτους. Η έκθεση αυτή πρέπει να υπογράφεται από την Τριμελή Επιτροπή του ΑΕΙ στο πρόγραμμα του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, ή από το αντίστοιχο όργανο ελέγχου το οποίο προβλέπει ο κανονισμός του ΑΕΙ και από τον επιβλέποντα επιστήμονα του ΕΚΕΦΕ «Δ», στην περίπτωση που ο τελευταίος δεν είναι μέλος της Τριμελούς Επιτροπής ή του αντίστοιχου οργάνου.

6.        Μία φορά το χρόνο δίνουν διάλεξη για το επιστημονικό έργο, το οποίο έχουν εκτελέσει και τις προοπτικές της πραγματοποιούμενης έρευνας.

7.        Ενημερώνουν άμεσα τον ΥΕΙ για τυχόν προβλήματα και δυσκολίες που έχουν στην εκτέλεση του ερευνητικού τους έργου.

8.        Τηρούν τις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από τον Κανονισμό του ΑΕΙ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και ενημερώνουν τον ΥΕΙ επ'αυτού.

9.        Ενημερώνουν το φάκελό τους, τον οποίο κρατεί το Γραφείο Εκπαίδευσης με εργασίες τους, προόδους σπουδών κλπ. Με την λήψη του διδακτορικού διπλώματος καταθέτουν στο ΓΕ το Πρακτικό της επταμελούς επιτροπής ή του αντιστοίχου οργάνου αν πρόκειται για ΑΕΙ της αλλοδαπής, ένα έντυπο αντίγραφο της διδακτορικής τους διατριβής και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.

Πέρα από τις παραπάνω υποχρεώσεις, καθώς και από αυτές που προκύπτουν από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ, οι ΥΜΥΔ έχουν και τις εξής δυνατότητες και υποχρεώσεις:

 

10.    Μερική αμειβόμενη απασχόληση ενός ΥΜΥΔ εκτός ΕΚΕΦΕ «Δ» επιτρέπεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση και έγκριση του επιβλέποντος και ενημέρωση του ΥΕΙ.

11.    Ένας ΥΜΥΔ δύναται να εργάζεται σε πρόγραμμα του ΕΚΕΦΕ «Δ» με αμοιβή κατόπιν έγκρισης του επιβλέποντος.  Το όριο των συνολικών αποδοχών από υποτροφία και από πάσης φύσεως προγράμματα είναι κοινό για όλους του ΥΜΥΔ και ορίζεται με απόφαση του ΔΣ μετά από σχετική εισήγηση του ΣΣΕ.

12.    Κάθε υπότροφος μετά τη συμπλήρωση του 2ο έτους χρηματοδοτείται με εφ'παξ αμοιβή για ένα ταξίδι, με σκοπό την παρακολούθηση συνεδρίου ή θερινού σχολείου για παρουσίαση της ερευνητικής του εργασίας. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ και το σχετικό κονδύλι προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΕΚΕΦΕ «Δ».

 

ΣΤ.     Υποτροφίες μεταπτυχιακών υποψηφίων διδακτόρων

1.        Σύμφωνα με το ’ρθρο 19  §1δ του  Νόμου 1514/1985 και το άρθρο 37 του ΠΔ 71/87, το ΕΚΕΦΕ «Δ» δύναται να απονέμει ένα αριθμό υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές υποψήφιους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται, σύμφωνα με το ’ρθρο 3 §6 του Νόμου 1514/1985 με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών μετά από σχετικό αίτημα του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δ».

2.        Η υποτροφία απονέμεται σε φοιτητές εγγραμμένους σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα που οδηγούν στην λήψη διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου του Κανονισμού.

3.        Κάθε πέντε χρόνια το ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δ» εξετάζει και προσδιορίζει την κατανομή των διαθέσιμων υποτροφιών στα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «Δ» λαμβάνοντας υπόψη έκθεση πεπραγμένων σε θέματα εκπαίδευσης των Ινστιτούτων η οποία συντάσσεται από το ΣΣΕ.

4.        Υποτροφία για εκπόνηση έρευνας που οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος απονέμεται μόνο σε φοιτητές που εκπονούν ολόκληρο το έργο τους στις εγκαταστάσεις και υπό την επίβλεψη επιστήμονα του  ΕΚΕΦΕ «Δ».

Η επιλογή των φοιτητών για την απονομή της υποτροφίας γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

5.        Ο ΥΕΙ συγκεντρώνει προτάσεις για θεματικές περιοχές και θέματα διδακτορικών διατριβών από τους επιστήμονες του Ινστιτούτου του. Ο ΥΕΙ εισηγείται τις προτάσεις στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, το οποίο γνωμοδοτεί σχετικά στον Διευθυντή του Ινστιτούτου. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου καθορίζει θεματικές περιοχές εκτέλεσης διδακτορικών εργασιών για τις θέσεις υποτροφίας, οι οποίες είναι ελεύθερες (ή θα είναι ελεύθερες κατά την έναρξη καταβολής της υποτροφίας σύμφωνα με την §12 παρακάτω). Οι προτάσεις αυτές κάθε Ινστιτούτου υποβάλλονται στο ΣΣΕ μέσω του ΓΕ εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε χρόνου.

6.        Έως το τέλος του Φεβρουαρίου κάθε χρόνου το ΣΣΕ συνεδριάζει και επικυρώνει τις διαθέσιμες ανά Ινστιτούτο θέσεις και τις αντίστοιχες θεματικές περιοχές εκτέλεσης. Επιπρόσθετα, το ΣΣΕ καθορίζει τη χρονική περίοδο της επιλογής των υποψηφίων. Δύνανται να ορισθούν δύο χρονικές περίοδοι κατά την διάρκεια του έτους για επιλογή υποψηφίων διδακτόρων.

7.        Μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε χρόνου το ΓΕ επιμελείται και αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών για την απονομή υποτροφίας.

8.        Στην διαδικασία επιλογής δύνανται να λάβουν μέρος φοιτητές που έχουν ήδη αποκτήσει το βασικό πτυχίο τους ή πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η επιλογή και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα. Η έναρξη της καταβολής της υποτροφίας μπορεί να γίνει το αργότερο μετά δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία επικύρωσης των αποτελεσμάτων επιλογής των υποτρόφων από το ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δ».  Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας δεν είναι δυνατή πριν την ικανοποίηση των ελαχίστων προϋποθέσεων που αναφέρονται στην §12 του Κεφαλαίου αυτού.

9.        Η φύση και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής υποτρόφων καθορίζεται από τον Διευθυντή κάθε Ινστιτούτου ύστερα από εισήγηση του ΥΕΙ και γνώμη του αντίστοιχου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Η διαδικασία μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε Ινστιτούτο (γραπτές εξετάσεις, προφορικές εξετάσεις, συνεντεύξεις κλπ.). Η επιλογή των ΥΜΥΔ κάθε Ινστιτούτου γίνεται από οικεία εξεταστική επιτροπή, η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό κατάταξης των υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας. Η απόφαση της εξεταστικής επιτροπής κάθε Ινστιτούτου κοινοποιείται μέσω του ΥΕΙ στο ΣΣΕ εντός ενός μηνός από το πέρας της διαδικασίας επιλογής.

10.    Τα αποτελέσματα των διαδικασιών επιλογής αποστέλλονται μέσω του ΣΣΕ στο ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δ» προς επικύρωση. Η επικύρωση του ΔΣ έχει την έννοια ότι έχει εγκριθεί η απονομή υποτροφίας, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της § 12 του κεφαλαίου αυτού.

11.    Η διαδικασία επιλογής θέματος διατριβής και ο ορισμός επιβλέποντος (αν δεν έχει προσδιοριστεί με τα προβλεπόμενα στη §5 παραπάνω) γίνεται με διαδικασία που ορίζει κάθε Ινστιτούτο.

12.    Έναρξη της καταβολής της υποτροφίας είναι δυνατή εφόσον πληρούνται οι εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

i.         Το Ινστιτούτο στο οποίο θα εκτελέσει ο φοιτητής την διδακτορική του έρευνα έχει διαθέσιμη υποτροφία σύμφωνα με την κατανομή θέσεων του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δ» στα Ινστιτούτα.

ii.       Εάν το πρόγραμμα του ΑΕΙ στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής, δεν απαιτεί τη λήψη πτυχίου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) πριν την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, η υποτροφία χορηγείται άμεσα, αλλά θα πρέπει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη χορήγηση της υποτροφίας να έχει υποβληθεί και εγκριθεί ερευνητική πρόταση με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής και να έχει ορισθεί η Τριμελής Επιτροπή ή όποιο αντίστοιχο ελεγκτικό όργανο προβλέπει ο κανονισμός του ΑΕΙ.

iii.      Εάν το πρόγραμμα του ΑΕΙ, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής απαιτεί την λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) πριν την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και ο φοιτητής εκπονεί τη σχετική διπλωματική εργασία σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δ», η υποτροφία χορηγείται άμεσα, αλλά θα πρέπει, μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη χορήγηση της υποτροφίας, να έχει υποβληθεί και εγκριθεί ερευνητική πρόταση με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής και να έχει ορισθεί η Τριμελής Επιτροπή ή όποιο αντίστοιχο ελεγκτικό όργανο προβλέπει ο κανονισμός του ΑΕΙ.

iv.     Εάν το πρόγραμμα του ΑΕΙ, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής απαιτεί την λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) πριν την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και ο φοιτητής εκπονεί τη σχετική διπλωματική εργασία ανεξάρτητα από το ΕΚΕΦΕ «Δ», η υποτροφία αρχίζει να καταβάλλεται με τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, αλλά θα πρέπει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη χορήγηση της υποτροφίας να έχει υποβληθεί και εγκριθεί ερευνητική πρόταση με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής και να έχει ορισθεί η Τριμελής Επιτροπή ή όποιο αντίστοιχο ελεγκτικό όργανο προβλέπει ο κανονισμός του ΑΕΙ.

v.      Αν ο φοιτητής είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, η υποτροφία καταβάλλεται άμεσα, αλλά πρέπει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη χορήγηση της υποτροφίας να έχει υποβληθεί και εγκριθεί ερευνητική πρόταση με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής και να έχει ορισθεί η Τριμελής Επιτροπή ή όποιο αντίστοιχο ελεγκτικό όργανο προβλέπει ο κανονισμός του ΑΕΙ.

13.    Η έγκριση καταβολής της υποτροφίας έχει ετήσια ισχύ και ανανεώνεται για τον επόμενο χρόνο εφόσον ο υπότροφος έχει παρουσιάσει την απαιτούμενη πρόοδο.

14.     Η πρόταση ανανέωσης της υποτροφίας γίνεται από το Διευθυντή του Ινστιτούτου, ύστερα από πρόταση του ΥΕΙ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται το εκτελεσθέν ερευνητικό έργο, πρόγραμμα εργασιών, πρόταση του επιβλέποντος και έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής υπογεγραμμένη και από τα τρία μέλη ή από το αντίστοιχο ελεγκτικό όργανο που προβλέπει ο κανονισμός του ΑΕΙ.

 

15.    Η καταβολή της υποτροφίας δύναται να ανασταλεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ύστερα από αίτηση του υποτρόφου και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και του Διευθυντή του Ινστιτούτου.

16.    Η υποτροφία μπορεί να διακοπεί από το ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δ» μετά από πρόταση του ΣΣΕ, εάν ο υπότροφος δεν έχει επιδείξει την αναμενόμενη πρόοδο ή εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του. Το ΣΣΕ επιλαμβάνεται του θέματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Ινστιτούτου, η οποία ακολουθεί σχετική πρόταση του επιβλέποντος προς τον ΥΕΙ, εισήγηση του ΥΕΙ και σχετική γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Στην συνεδρίαση του ΕΓΣ δύναται να παραστεί και να εκφέρει τις απόψεις του ο ΜΥΔ.

17.    Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τετραετής με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα εξάμηνο. Η πρόταση για την παράταση της υποτροφίας για ένα ακόμα εξάμηνο πλέον της τετραετίας γίνεται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου ύστερα από πρόταση του επιβλέποντος και του ΥΕΙ και εφόσον υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τούτο δικαιολογείται από την εν γένει πρόοδο στην εκπόνηση της διατριβής

18.    Οι προτάσεις ανανέωσης ή αναστολής της υποτροφίας αποστέλλονται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στο ΣΣΕ , το οποίο εισηγείται σχετικά στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΚΕΦΕ «Δ».

19.    Η εκτύπωση των Διδακτορικών Διατριβών των ΥΜΥΔ βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Εκπαίδευση».

20.    Οι Διδακτορικές Διατριβές των ΥΜΥΔ εκδίδονται υποχρεωτικά και ως επιστημονικές αναφορές του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Ζ. Υποχρεώσεις επιβλέποντος

1.        Ο επιβλέπων φροντίζει ώστε ο υποψήφιος διδάκτορας να αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εργάζεται, ορίζει το ερευνητικό έργο και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ομαλή του εκτέλεση.

2.        Ο επιβλέπων μεριμνά για την δημιουργία προϋποθέσεων ώστε ο υποψήφιος διδάκτορας να λάβει το διδακτορικό του εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων.

3.        Ο επιβλέπων μεριμνά ώστε ο ΜΥΔ να μην απασχολείται σε ερευνητικές ή λειτουργικές δραστηριότητες εκτός του γνωστικού αντικειμένου της διατριβής.

4.        Ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον ΥΕΙ για οποιεσδήποτε δυσκολίες, αναιτιολόγητες απουσίες του ΜΥ, πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του κλπ.

Η. Διπλωματικές εργασίες - ’σκηση φοιτητών

Οποιοδήποτε μέλος του ΕΚΕΦΕ "Δ" (ερευνητής, ειδικός λειτουργικός επιστήμονας ή άλλο επιστημονικό προσωπικό) αναλαμβάνει την επίβλεψη εκτέλεσης διπλωματικής εργασίας, άσκηση φοιτητών και συναφή θέματα, ενημερώνει εγγράφως τον ΥΕΙ. Επίσης, μετά το πέρας της εργασίας μεριμνά ώστε να αποσταλεί ένα αντίγραφο της εργασίας στο Γραφείο Εκπαίδευσης.

Θ. ’λλο εκπαιδευτικό έργο

Ο διοργανωτής σεμιναρίων, διαλέξεων ή ο συμμετέχων σε κάθε άλλης μορφής εκπαιδευτικό έργο ενημερώνει τον ΥΕΙ του Ινστιτούτου του και το Γραφείο Εκπαίδευσης του "Δ".

Δημιουργείται Βιβλιοθήκη Διατριβών και Μεταπτυχιακών εργασιών σε κάθε Ινστιτούτο σε τυπωμένο και ηλεκτρονικό αντίτυπο. Τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης  καταγράφονται και περιλαμβάνονται σε γραπτό και ηλεκτρονικό κατάλογο, προσβάσιμο μέσω της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του «Δ».

Δημιουργείται βάση δεδομένων με στοιχεία αυτών που αποφοίτησαν (τηλ., e-mail, διεύθυνση εργασίας) για 10 χρόνια ώστε να υπάρχει παρακολούθηση του επαγγελματικού μέλλοντος των πρώην φοιτητών και να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Κέντρου.

Κάθε Ινστιτούτο ενημερώνει σε ετήσια βάση το ΓΕ για τις διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί στην διάρκεια του έτους.

Ι. Συμπλήρωση Κανονισμού

Το ΣΣΕ εκδίδει συμπληρωματικές κανονιστικές εγκυκλίους για εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΚΕΦΕ «Δ», οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται από τον παρόντα κανονισμό, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.


ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σελ. 7, σχετικά με το  ’ρθρο Ε, παρ 11, το ΔΣ αποφασίζει για το ανώτατο όριο αμοιβής από πρόγραμμα π.χ. ίσο με το ποσό που δίνεται με υποτροφία από πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ. Η απόφαση αυτή ισχύει έως ότου τροποποιηθεί από άλλη απόφαση του ΔΣ.

Σελ. 9, σχετικά με το ’ρθρο ΣΤ, παρ. 8, η πρόνοια αυτή εισήχθη μετά την έντονη επιθυμία ορισμένων Ινστιτούτων να έχουν την δυνατότητα να «εξασφαλίζουν»  την συνεργασία ορισμένων πολύ καλών φοιτητών όσο το δυνατόν νωρίτερα. Σε μερικά γνωστικά πεδία και τις αντίστοιχες σχολές η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι πλέον προαπαιτούμενο για την αποδοχή φοιτητή σε Διδακτορικό Πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι ένας φοιτητής δεν μπορεί να θεωρηθεί τυπικά υποψήφιος διδάκτορας (θέμα και τριμελής) πριν την παρέλευση δυο ετών από την απόκτηση του βασικού πτυχίου. Κατά συνέπεια ένας φοιτητής (σε πεδίο ή σχολή που απαιτεί ΜΔΕ για την εισαγωγή σε Διδακτορικό πρόγραμμα) ο οποίος πρόκειται να αποκτήσει πτυχίο στους επόμενους έξη (6) μήνες δεν μπορεί να θεωρηθεί τυπικά υποψήφιος διδάκτορας πριν την παρέλευση τριάντα (30 = 6+24) μηνών. Δεδομένου δε ότι η έναρξη της καταβολής της υποτροφίας είναι δυνατή το πολύ δώδεκα (12) μήνες πριν τη τυπική αγόρευση του φοιτητή σε υποψήφιο διδάκτορα (δες υποσημείωση 6 παρακάτω) αυτό σημαίνει ότι η επιλογή πρέπει να γίνει δεκαοκτώ (18 = 30 -12) μήνες πριν την έναρξη της καταβολής. Η δυνατότητα αυτή σύμφωνα με την σχετική άποψη επιτρέπει την σχετική «δέσμευση» ορισμένων καλών φοιτητών για συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δ» οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν κατά την περίοδο μέχρι την απόκτηση του πτυχίου ή και του πρώτου έτους του ΜΔΕ να δελεαστούν από άλλα «Κέντρα» ή δυνατότητες. Εν πάσει περιπτώσει η πρόνοια αυτή δεν εμποδίζει την σε διαφορετικά διαστήματα( μικρότερα του δεκαοκταμήνου) έναρξη της καταβολής της υποτροφίας.

Σελ. 9, 10, σχετικά με το άρθρο ΣΤ, παρ. 12, η απαίτηση, η έναρξη της καταβολής της υποτροφίας να γίνεται το πολύ δώδεκα (12) μήνες πριν την τυπική αναγόρευση του φοιτητή σε υποψήφιο διδάκτορα, προέκυψε λόγω της ύπαρξης (σε ορισμένες περιπτώσεις) του προαπαιτούμενου ΜΔΕ. Στην περίπτωση αυτή αν η καταβολή της υποτροφίας γίνει με την έναρξη του προγράμματος ΜΔΕ έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο, ο φοιτητής να λαμβάνει την υποτροφία για δύο χρόνια και να αποχωρεί με την απόκτηση του ΜΔΕ. Η καταβολή της υποτροφίας 12 μήνες πριν την τυπική αναγόρευση του φοιτητή σε υποψήφιο διδάκτορα μειώνει τον κίνδυνο αυτόν.

Σελ. 11, σχετικά με το άρθρο ΣΤ, παρ. 20, η επιστημονική εργασία που έχει πραγματοποιηθεί στο ΕΚΕΦΕ «Δ» με κάλυψη μέρους των εξόδων από το Κέντρο, πρέπει να εκδίδεται σε μορφή επιστημονικής αναφοράς με το λογότυπο του «Δ» και αναγνώριση της συμμετοχής του προσωπικού του «Δ».