payday loans
 

NCSR Demokritos

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Κανονισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ι.Β.

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ι.Β.

Ο κανονισμός αυτός αποτελεί συμπλήρωμα του κανονισμού εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «Δ» και σκοπεύει στην οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στο ΙΒ

Το Ινστιτούτο Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δ» σε συνεργασία με ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης

1. διδακτορικής διατριβής σε υποψήφιους διδάκτορες και

2. μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας επιπέδου Master

Ο παρών κανονισμός αφορά όλους τους Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές (ΜΣ) του ΙΒ οι οποίοι εντάσσονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΙΒ και εκπονούν την ερευνητική τους εργασία στο ΙΒ, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι οικονομική ενίσχυση από το Κέντρο. Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές για οποιονδήποτε τίτλο σπουδών που δεν εντάσσονται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΙΒ χαρακτηρίζονται ως μεταπτυχιακοί εκπαιδευόμενοι (ΜΕ)Ειδικότερα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΙΒ συμμετέχουν

Α. Υπότροφοι Μεταπτυχιακοί Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΜΥΔ) (Εσωτερικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι του ΙΒ) που προσλαμβάνονται μετά από ανοικτό διαγωνισμό και εισαγωγικές εξετάσεις (λεπτομέρειες περιγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Β. Μεταπτυχιακοί Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΜΥΔ) χωρίς οικονομική ενίσχυση από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά από απευθείας συνεννόηση με Ερευνητές του Ινστιτούτου (άμισθοι, προγράμματα, άλλες υποτροφίες)
Γ. Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές Ειδίκευσης (ΜΣΕ) που εκπονούν την ερευνητική τους εργασία στα πλαίσια ενός αναγνωρισμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας

2. Όλοι οι ΥΜΥΔ και ΜΥΔ υπόκεινται στον κανονισμό λειτουργίας μεταπτυχιακών σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα μεταπτυχιακά μαθήματα του οικείου Ιδρύματος τα οποία καθορίζονται σε συνεννόηση με την Πανεπιστημιακή Τριμελή Επιτροπή. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω μαθήματα οι ΥΜΥΔ και ΜΥΔ υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκονται στο ΙΒ και να συμμετέχουν στα Υποχρεωτικά Εσωτερικά Βιβλιογραφικά και Ερευνητικά Σεμινάρια του ΙΒ με την τακτική παρουσία τους και αντίστοιχες ομιλίες (δύο ανά έτος για 4 έτη)

Οι ΜΣΕ υποχρεούνται να παρουσιάζουν ένα βιβλιογραφικό σεμινάριο το χρόνο. Επιπλέον να παρουσιάζουν σε ανοιχτό σεμινάριο του ΙΒ τη Διπλωματική Εργασία τους, πριν από την κατάθεσή της στο οικείο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Το ίδιο ισχύει και για τους ΥΜΥΔ και ΜΥΔ σε σχέση με τη Διδακτορική τους διατριβή.

3. Όλοι οι ΜΣ του ΙΒ παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία για μελέτη τον τελευταίο Ετήσιο Απολογισμό του Ινστιτούτου, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΙΒ, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κέντρου, τον Κανονισμό Βιολογικής Ασφάλειας του Κέντρου και τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας. Επιπλέον συμπληρώνουν σχετικό ερωτηματολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδαστών (διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή), το οποίο υποβάλλεται στον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου (ΥΕΙ).

4. Όλοι οι ΥΜΥΔ του ΙΒ παραλαμβάνουν από τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου κατάσταση των Έργων που μπορούν να δεχθούν νέους υποτρόφους για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ο κατάλογος αυτός αλλάζει περιοδικά ανάλογα με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια). Σημειώνεται ότι στο ΙΒ ισχύει το όριο δυο (2) ΥΜΥΔ ανά Επιβλέποντα Ερευνητή ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον επιτρέπεται η ένταξη μόνο ενός ΥΜΥΔ από ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό ανά Ερευνητή. Ο μέγιστος αριθμός ΥΜΥΔ ανά Έργο (εργαστήριο) είναι ν+1, όπου ν ο αριθμός των ερευνητών του Έργου αυτού.

5. Οι ΥΜΥΔ υποχρεούνται να εκπληρώσουν Ενημερωτική Εργαστηριακή Εξάσκηση, της οποίας οι λεπτομέρειες περιγράφονται στον αντίστοιχο Κανονισμό.

6. Αμέσως μετά την επιλογή του Επιβλέποντος Ερευνητή, ο τελευταίος, σε συνεννόηση με το μεταπτυχιακό σπουδαστή, καθορίζει τα μέλη της Εσωτερικής Επιτροπής Επίβλεψης και γνωστοποιεί εγγράφως τα ονόματα των μελών της Επιτροπής στον ΥΕΙ με κοινοποίηση στη Δ/νση του Ινστιτούτου. Σε συνεννόηση με το σπουδαστή και το συντομότερο δυνατό, ο Επιβλέπων Ερευνητής προχωρεί επίσης και στις απαιτούμενες ενέργειες για τον καθορισμό της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Πανεπιστημίου. (*σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της υποτροφίας, αλλιώς διακόπτεται η υποτροφία).

7. Σε συνεννόηση με τους οικείους Επιβλέποντες Ερευνητές, οι ΥΜΥΔ και ΜΥΔ γράφουν το περιεχόμενο του διδακτορικού τους θέματος και το παρουσιάζουν σε ειδική συνάντηση με την Εσωτερική Τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης. Οι παρουσιάσεις αυτές πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης ενός έτους από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υποτροφίας ή ανάληψης υπηρεσίας στο Ινστιτούτο.

8. Κάθε χρόνο, σε διάστημα ενός μηνός πριν από την επέτειο της ημερομηνίας ενεργοποίησης της υποτροφίας τους ή της ανάληψης υπηρεσίας στο Ινστιτούτο, οι ΥΜΥΔ και ΜΥΔ, αντίστοιχα, παραδίδουν γραπτή ετήσια έκθεση προόδου τους στην εσωτερική Τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης, την οποία παρουσιάζουν και προφορικά. Μετά την έγκρισή της από την εσωτερική Τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης, η ετήσια έκθεση υποβάλλεται στον ΥΕΙ, και στη συνέχεια στην Τριμελή Επιτροπή του Πανεπιστημίου.

9. Συγχρόνως με τα προαναφερθέντα στην παράγραφο 8, για την περίπτωση των ΥΜΥΔ γίνονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ετήσια ανανέωση της υποτροφίας με ευθύνη του υποτρόφου. Οι διαδικασίες αυτές αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κέντρου.

Τονίζεται ότι η πρόταση ανανέωσης της υποτροφίας γίνεται από το Διευθυντή του Ινστιτούτου, ύστερα από πρόταση του ΥΕΙ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται το εκτελεσθέν ερευνητικό έργο, το πρόγραμμα εργασιών για το επόμενο έτος, η πρόταση του επιβλέποντος και η έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής Υπογεγραμμένη και από τα τρία μέλη ή από το αντίστοιχο ελεγκτικό όργανο που προβλέπει ο κανονισμός του ΑΕΙ.

10. Για τυχόν προβλήματα εκπαίδευσης οι ΜΣ και ΜΕ απευθύνονται στον επιβλέποντα ερευνητή και στη συνέχεια στον ΥΕΙ.

 

ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κανονισμός Ενημερωτικής Εργαστηριακής Εξάσκησης, ΥΜΥΔ

1. Οι Υπότροφοι Μεταπτυχιακοί Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να εκπληρώσουν Ενημερωτική Εργαστηριακή Εξάσκηση, η διάρκεια της οποίας είναι είκοσι δύο (22) εργάσιμες μέρες ανά Έργο (εργαστήριο) και η οποία γίνεται σε τρία (ελάχιστο) ή τέσσερα (μέγιστο) εργαστήρια.

2. Οι νέοι ΥΜΥΔ μπορούν να επιλέξουν για την Ενημερωτική Εργαστηριακή Εξάσκησή τους και Έργα του Ινστιτούτου οι Ερευνητές των οποίων δεν είναι διαθέσιμοι για καθοδήγηση διδακτορικών Διατριβών με την προϋπόθεση ότι οι επιλεγόμενοι Ερευνητές συμφωνούν (παράγραφος 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΙΒ). Η τελική επιλογή του Ερευνητή καθοδήγησης του διδακτορικού των νέων ΥΜΥΔ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στους Ερευνητές των έργων του καταλόγου που οι νέοι ΥΜΥΔ παραλαμβάνουν από τον ΥΕI

3. Στο τέλος κάθε Εργαστηριακής Εξάσκησης γράφεται έκθεση πεπραγμένων εκ μέρους του ΥΜΥΔ και σύντομη αξιολόγησή του από τον Υπεύθυνο κάθε εργαστηριακής εξάσκησης. Η έκθεση και η αξιολόγηση παραδίδονται στον ΥΕΙ και καταχωρούνται στο φάκελο προόδου του υποτρόφου.

4. Μετά το πέρας των Ενημερωτικών Εργαστηριακών Εξασκήσεων, οι ΥΜΥΔ από κοινού με τους Ερευνητές του Ινστιτούτου που αποδέχονται την ευθύνη καθοδήγησης (αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που έχουν αναφερθεί παραπάνω), συντάσσουν ερευνητική πρόταση εκπόνησης διδακτορικού αναφέροντας το γενικό πλαίσιο θεματολογίας της διατριβής, την συνυπογράφουν και την παραδίδουν στον ΥΕΙ.