Υπεύθυνα όργανα εκπαίδευσης

Εκτύπωση

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΙΒE (ΥΕΙ): Δρ. Α. Χρόνη(achronibio.demokritos.gr)

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΙΒE: Δρ. Μ. Σαγνού (sagnoubio.demokritos.gr)